नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
सुचनाहरु
तेस्रो पक्ष मुल्याङ्कनकालागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्रिय युवा परिषद् बाट नमुना युवा संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) लिएका प्रशिक्षकहरूको सुची Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा । भर्च्युवल अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा । चमेनागृह सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकाे सूचना अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धमा उद्यमका लागि युवाका नविन तथा नवप्रवर्तनात्मक सोच विचारहरु ( Innovative ideas ) संकलनको म्याद थप गरिएको सूचना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उल्लेखित पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखको उपस्थिती सम्वन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष ज्यूहरुकाे उपस्थिती सम्वन्धमा
सि. न. फोटो नाम फोन नं. पद इमेल
१.
रमाकान्त शर्मा
रमाकान्त शर्मा ९८५५०६४४५१ प्रशासकीय प्रमुख sharma.ramakanta@gmail.com
२.
दिनेश घिमिरे
दिनेश घिमिरे ९८५१२११४८३ उपसचिव dghimire72@gmail.com
३.
चन्द्रा थापा
चन्द्रा थापा ९८४१३५८८३९ उपसचिव chandathapa02@gmail.com
४.
कमला ज्ञवली
कमला ज्ञवली ९८४१७७७०७४ उपसचिव Kgyawali123@gmail.com
५.
शान्तीराम पौडेल
शान्तीराम पौडेल ९८६१९९९३०१ उपसचिव info@nyc.gov.np
६.
कर्णवहादुर कवर
कर्णवहादुर कवर ९८५७८२२०१२ उपसचिव karnakawar@gmail.com
७.
अशोक पराजुली
अशोक पराजुली ९८४१७७३७१५ शाखा अधिकृत aparajuli8@gmail.com
८.
राजकुमारी खत्री
राजकुमारी खत्री ९८४५९०११४४ शाखा अधिकृत rajkumarikhatri2012@gmail.com
९.
सनमाया रम्तेल
सनमाया रम्तेल ९८५११३९६३२ शाखा अधिकृत sapuramtel@gmail.com
१०.
सुनिता कार्की
सुनिता कार्की ९८४१४७८५२५ लेखा अधिकृत sunita.jiri@gmail.com
११.
कल्पना खनाल बस्नेत
कल्पना खनाल बस्नेत ९८४१६०६२३१ शाखा अधिकृत mailtokhanalkalpana@gmail.com
१२.
गङ्गादेवी न्यौपाने
गङ्गादेवी न्यौपाने ९८४१८३२२११ शाखा अधिकृत ganganeupane388@gmail.com
१३.
खुलनाथ गौतम
खुलनाथ गौतम ९८४१४१५७४५ शाखा अधिकृत khulanathgtm@yahoo.com
१४.
नारायणी के.सि .
नारायणी के.सि . ९८४१६५५४१४ शाखा अधिकृत narayanikc291@yahoo.com
१५.
चन्द्रावती कोईराला
चन्द्रावती कोईराला ९८४९२२०२७८ नायब सुब्बा cwkoirala22@gmail.com
१६.
दुर्गा  गिरी
दुर्गा गिरी ९८४४७२४६२८ नायब सुब्बा durgagiri28@gmail.com
१७.
रानी कुमारी मल्लिक
रानी कुमारी मल्लिक ९८४१५३९७४१ प्राविधिक सहायक ranukam123@gmail.com
१८.
पुष्पा दाहाल
पुष्पा दाहाल ९८४२४९४४२८ लेखापाल apushpaa1234@gmail.com
१९.
मिरा काफ्ले
मिरा काफ्ले ९८४३६३९४०७ कम्प्युटर अपरेटर mira.kafle@gmail.com
२०.
हेमकुमार पौडेल
हेमकुमार पौडेल ९८१८५०३७६१ कम्प्युटर अपरेटर sagarpaaudel@gmail.com
२१.
अप्सरा कोइराला
अप्सरा कोइराला ९८४९३५३२६२ कम्प्युटर अपरेटर apsarakoirala32@gmail.com
२२.
नरेश महर्जन
नरेश महर्जन ९८६०४६८०८८ चालक
२३.
गोकुल भुजेल
गोकुल भुजेल ९८४१४८२४२७ चालक
२४.
लक्ष्मी राई
लक्ष्मी राई ९८४१७०३३२४ कार्यालय सहयोगी
२५.
प्रेमकुमारी खत्री
प्रेमकुमारी खत्री ९८४७९१०००५ कार्यालय सहयोगी
२६.
सारीता कार्की
सारीता कार्की ९८४९८१६९२१ कार्यालय सहयोगी
२७.
तृष्णा स्याङतान(लामा)
तृष्णा स्याङतान(लामा) ९८५८०७९००४ का.स.