EN NE

सुचना

लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका लागि संचालन हुने तयारी कक्षामा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्न गरिएको सार्वजनिक सूचना

November 7th,2023


उद्दार, राहत र पुन:स्थापनामा जुट्न राष्ट्रिय युवा परिषद्को अपिल

November 6th,2023


युवाका नविन सोच/विचारहरू संकलनका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना

November 1st,2023


उद्यमशीलता तथा वित्तिय साक्षरता तालिम सम्बन्धमा ।

October 31st,2023


युवाका नविन सोच/विचारहरू संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

September 19th,2023


युवा परिषद् संघ संस्थासंगको साझेदारीमा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव अाह्वान सम्बन्धमा ।

August 29th,2023


प्रशिक्षकहरूकाे सूचिकरण सम्बन्धमा ।

August 28th,2023


युवा स्वयंसेवक विकास र परिचालनमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

August 24th,2023


युवामैत्री स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

August 18th,2023


नमुना युवा संसद सहजकर्ताहरूको लागि रोष्टर सूचिकरण सम्बन्धमा अाबहान गरिएको सार्वजनिक सूचना

August 13th,2023


जानकारी सम्बन्धमा ।

August 11th,2023


सबै स्थानिय तहरहरूलार्इ उद्यमशीलता तथा वित्तिय साक्षरता (GYB/SYB) तालिमका लागि प्रस्ताव अावहानको सूचना

August 8th,2023


मुल समारोह समितिमा मनोनयन/युवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

August 2nd,2023


सहुलियतपुर्ण कर्जा सहजीरकरणका लागि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता(GYB/SYB) तालिमका प्रशिक्षकहरूकालागी रोष्टर सूचिकरण सम्बन्धमा अाव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना

July 27th,2023


सकारात्मक सामाजिक सन्देशमुलक TikTok भिडियो प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना ।

July 26th,2023


मिति २०८०।३।१७ गतेदेखि सञ्चालन हुने संघीय नमुना युवा संसद २०८० का लागि 'युवा क्लव गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधी -२०७५' बमोजिम सातवटै प्रदेश (मधेश प्रदेशको आउन बाँकी) बाट शिफारिस भइ आएका सहभागीहरू सहितको नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।

June 29th,2023


संघिय नमूना युवा संसद सहभगाी छनोट सम्बन्धमा ।

June 20th,2023


सहूलियतपुर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता (GYB/SYB) तालिममा सहभागीताको लागि सार्वजनिक सूचना

June 19th,2023


जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

June 7th,2023


NYCMUN2023 मा google form मार्फत छनोट भएका सहभागीहरूको एकमुष्ठ नामालवी

June 7th,2023