EN NE

सुचना

युवा उद्यम कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

May 13th, 2024


युवा उद्यम कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

May 10th, 2024


युवा उद्यम कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

April 30th, 2024


शोध अनुसन्धान सहयोगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

April 30th, 2024


कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।

April 28th, 2024


युवा नवप्रवर्तन कार्यक्रमको लागि छनौटमा परेका सहभागीहरुको विवरण

April 26th, 2024


युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना

April 24th, 2024


सहुलियतपुर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता (GYB/SYB) तालिममा सहभागिताको लागि सार्वजनिक सूचना

April 22nd, 2024


युवा उद्यम कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

April 5th, 2024


व्वावसायिक इन्क्युवेसन सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स‌ंस्थाहरुबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

April 4th, 2024


प्रथम चरणमा अनलार्इन माध्यमबाट हुने राष्ट्रव्यापी गायन प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि आवेदन पेश गर्न गरिएको सार्वजनिक सूचना

April 1st, 2024


उद्यमशीलता तथा वित्तिय साक्षरता (GYB/SYB) तालिमका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

March 28th, 2024


राष्ट्रव्यापी गायन प्रतियोगिता

March 21st, 2024


राष्ट्रिय युवा परिषद्

March 2nd, 2024


वित्तिय सेवा प्रदायक संघ संस्थालार्इ सूचना

February 12th, 2024


वित्तिय सेवा प्रदायक संघ संस्थालार्इ सूचना

January 25th, 2024


अनुसन्धान सहयोग सम्वन्धी सूचना ।

January 7th, 2024


National Youth Council Model United Nation, 2024(NYCMUN,2024) को लागी Volunteer को आवेदन फारम खुल्ला गरिएको सम्बन्धमा ।

December 24th, 2023


National Youth Council Model United Nation, 2024(NYCMUN,2024) को लागी Dais को आवेदन फारम खुल्ला गरिएको सम्बन्धमा ।

December 24th, 2023


National Youth Council Model United Nation, 2024(NYCMUN,2024) को लागी Delegates को आवेदन फारम खुल्ला गरिएको सम्बन्धमा ।

December 24th, 2023