नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
सुचनाहरु
भर्च्युवल अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा । तेस्रो पक्ष मुल्याङ्कनकालागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्रिय युवा परिषद् बाट नमुना युवा संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) लिएका प्रशिक्षकहरूको सुची Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा । भर्च्युवल अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा । चमेनागृह सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकाे सूचना अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धमा उद्यमका लागि युवाका नविन तथा नवप्रवर्तनात्मक सोच विचारहरु ( Innovative ideas ) संकलनको म्याद थप गरिएको सूचना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उल्लेखित पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखको उपस्थिती सम्वन्धमा

मिति: २०७९।०८।०९

विषय: Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा ।

 

 

कृषिमा आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरणको क्षेत्रमा स्वयंसेवा गर्न चाहने सबै युवाहरू,

 

प्रस्तुत विषयमा यस परिषद्ले युवा स्वयंसेवकको लागि ईच्छुक युवाहरुबाट आवेदन आह्वान गरेकोमा तपाईले कृषिमा आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरणको क्षेत्रमा स्वयंसेवा गर्न चाहेको ब्यहोरा उल्लेख गरी आवेदन दिनु भएको हुँदा युवा परिषद् तपाईं प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। युवाहरुमा रहेको ज्ञान, सिप र दक्षतालाई उपयोग गरी सामाजिक विकासमा युवाहरूको सहभागिता बृद्धि गर्न युवा स्वयंसेवक परिचालन फलदायी हुने अपेक्षा लिइएको छ। स्वयंसेवा र स्वयंसेवा गर्न चाहेको विषयका सम्बन्धमा आधारभूत जानकारी गराउने उद्देश्यले मिति २०७९।०८।११ गते आइतबार, दिनको ३:०० बजे देखि ५:०० वजे सम्म भर्च्युअल माध्यमबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका युवाहरुलाई मात्र स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गरिने भएकाले तपसिल अनुसारको Zoom login link  बाट वा Meeting Id र Passcode को प्रयोग गरी अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुन अनुरोध छ ।

 

तपसिल

Join Zoom Meeting
Zoom login link:  https://us04web.zoom.us/j/71904391283?pwd=9z9IISPOZLCIcPJO98hOg6Rqh3BGDw.1
Meeting ID: 719 0439 1283
Passcode: 8czf7k

Time: Nov 27, 2022 03:00 PM

Meeting ID and Passcode