नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
स्टार्टअप फन्डका लागि मापदण्ड २०७७
नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि, 2076