नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
सुचनाहरु
भर्च्युवल अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा । तेस्रो पक्ष मुल्याङ्कनकालागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्रिय युवा परिषद् बाट नमुना युवा संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) लिएका प्रशिक्षकहरूको सुची Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा । भर्च्युवल अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा । चमेनागृह सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकाे सूचना अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धमा उद्यमका लागि युवाका नविन तथा नवप्रवर्तनात्मक सोच विचारहरु ( Innovative ideas ) संकलनको म्याद थप गरिएको सूचना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उल्लेखित पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखको उपस्थिती सम्वन्धमा
युवा प्रतिभाहरुको खोजी र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया २०७८
स्टार्टअप फन्डका लागि मापदण्ड २०७७
युवा सुचना केन्द्र निर्देशिका २०७३
युवा सञ्जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७६
युवा मैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यविधि २०७६
युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
युवा परिषदका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचार स‌हिता २०७३
युवा क्लब गठन तथा युवा संसद संचालन कार्यविधी २०७५ (दोश्रो संसोधन सहित)
युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७४)
एक स्थानीय तह एक वडा एक युवा क्लव एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
एक शिक्षण संस्था एक उद्धम कार्यान्वयन कार्यढाँचा २०७८
उद्यमशिलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चाझलन कार्यढाँचा २०७८
Approve youth Inovation process 2078
सूचनाको हक सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७३
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन सहित)
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उद्यमका लागि ऋण कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
राष्ट्रिय युवा परिषदको आन्तरिक कार्यविधि २०७३
राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५