नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
सुचनाहरु
जानकारी गराइएको सम्बन्धमा NYCMUN2023 मा google form मार्फत खुला तथा मनोनित समेतबाट छनोट भएका सहभागीहरूको एकमुष्ठ नामालवी Business Incubation मा राख्नका लागि छनोट गरिएका नविनतम सोचविचारहरू नवप्रवर्तनात्मक सोच/ विचार प्रस्तुतीकरण सम्बन्धमा संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको लागि आवेदन फाराम खुल्ला गरिएको सम्बन्धमा । परिषद् मा आवद्ध संघसंस्थाहरूलार्इ आवद्धताको प्रमाणपत्र सहित सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धि सूचना Model United Nation को लागी आवेदन फारमको समयावधि थप गरिएको सम्बन्धमा। शोध अनुसन्धान सहयोगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सहुलियतपुर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिममा सहभागीताको लागि सार्वजनिक सूचना Model United Nations को लागी आवेदन फारम खुल्ला गरिएको सम्बन्धमा ।