नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर

    • Find Us सानोठिमी, भक्तपुर, नेपाल
    • Call Us ०१६६३८१५२, ६६३५१३३
    • Mail Us info@nyc.gov.np
    • Noticeboard Service १६१८०१६६३५८३५