नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
सुचनाहरु
तेस्रो पक्ष मुल्याङ्कनकालागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्रिय युवा परिषद् बाट नमुना युवा संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) लिएका प्रशिक्षकहरूको सुची Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा । भर्च्युवल अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा । चमेनागृह सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकाे सूचना अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धमा उद्यमका लागि युवाका नविन तथा नवप्रवर्तनात्मक सोच विचारहरु ( Innovative ideas ) संकलनको म्याद थप गरिएको सूचना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उल्लेखित पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखको उपस्थिती सम्वन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष ज्यूहरुकाे उपस्थिती सम्वन्धमा
तेस्रो पक्ष मुल्याङ्कनकालागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा
राष्ट्रिय युवा परिषद् बाट नमुना युवा संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) लिएका प्रशिक्षकहरूको सुची
Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा ।
भर्च्युवल अभिमुखीकरणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी निर्देशिका
युवा मैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन २०७९
चमेनागृह सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकाे सूचना
अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धमा
उद्यमका लागि युवाका नविन तथा नवप्रवर्तनात्मक सोच विचारहरु ( Innovative ideas ) संकलनको म्याद थप गरिएको सूचना
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उल्लेखित पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखको उपस्थिती सम्वन्धमा
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष ज्यूहरुकाे उपस्थिती सम्वन्धमा
प्रदेश र स्थानीय तहको सहजीकरण पुस्तिका २०७९।८०
गोष्ठीमा सहभागि हुने सम्वन्धमा लुम्वीनी र सु.प. प्रदेश
गोष्ठीमा सहभागि हुने सम्न्धबमा प्रदेश न. १
नमुना संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षण( स्थानिय तह) को कार्यक्रम सञ्चालन हुने सुचना
उद्यमका लागि युवाका नविन तथा नवप्रवर्तनात्मक सोच विचारहरु ( Innovative ideas ) संकलन फारम
नमुना संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्थानिय तहको खुला तर्फका सहभागि छनौट
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि आवेदन पेश गर्ने सुचना
स्थानिय तहको नमुना युवा संसद अभ्यास प्रशिक्षक प्रशिक्षणको लागि आवेदन फारम खुला गरिएको सुचना