भिडियो ( युट्यूव र टिकटक ) निर्माण प्रतियोगिताको नतिजा
गजल प्रतियोगिताको नतिजा सम्वन्धी सूचना
गजल प्रतियोगिताको प्रारंभिक छनौटको नतिजा सम्बन्धमा
एक शिक्षण सस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना
एक शिक्षण सस्था एक उद्यम कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा
एक शिक्षण सस्था एक उद्यम सञ्चालन कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७९
मौजुदा सूचि दर्ता गराउने सूचना
उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सम्वन्धमा स्थानीय तहलाई अनुरोध
व्यावसायिक सीप विकास तालिमको लागि दिइएको आवेदनको ढाँचा