नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
उद्यमका लागि युवाका नविन तथा नवप्रवर्तनात्मक सोच विचारहरु ( Innovative ideas ) संकलन फारम
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि आवेदन पेश गर्ने सुचना
उध्यम परामर्श कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सुचना