EN NE

अवसर

लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका लागि संचालन हुने तयारी कक्षामा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्न गरिएको सार्वजनिक सूचना

November 7th,2023


युवाका नविन सोच/विचारहरू संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

October 31st,2023


NYC अनुसन्धान अनुदान को लागी आवेदन को ढाँचा

June 7th,2023