अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा प्रकाशित ब्रोशर २०७३