जिल्ला स्तरीय युवा प्रतिभा तथा उद्ममीकाे खाेजी र उनीहरूकाे कार्यलार्इ प्राेत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धमा ।