युवा सीप दिवसकाे लागि सहभागी छनाैट गरी विवरणा पठाउने सम्बन्धमा ।