जिल्ला युवा समितिको कार्यालयलाई निर्देशन सम्बन्धमा ।