सामग्री खरीद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना ।