नवनियुक्त जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम।