राष्ट्रिय युवा परिषद्का २४ जना सदस्यहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम ।