कोभिड १९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वयम्सेवक परिचालन