अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस  मूल समारोह समितिको बैठक