संघीय नमूना युवा संसदको अभ्यासमा युवा राष्ट्रपतिले युवा सभामुखको सपथग्रहण कार्यक्रम