माननीय मन्त्री दावा तामाङ ज्यूलार्इ परिषद् मा स्वागत गर्दै ।